Quantcast

La patronal catalana impulsa mecanismes per a una ciutadania cardioprotegida

Foment del Treball i l'Associació Barcelona Salut han iniciat un marc de col·laboració per promoure els hàbits de vida saludable i divulgar el millor coneixement sobre la salut en l'entorn laboral a favor d'una ciutadania cardioprotegida.

el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, i el president de l'Associació Barcelona Salut, Josep Brugada, han rubricat l'acord en virtut del qual la patronal s'integrarà en el Consell Econòmic de'ABS.

el president d'aquesta associació ha demaneu o al món empresarial una major implicació per augmentar progressivament els espais cardioprotegits en el conjunt del territori.

l'Associació Barcelona Salut és una institució privada i sense ànim de lucre que té com a objectiu millorar l'educació i la prevenció sanitària. La promoció dels hàbits saludables, el coneixement de les Ciències de la salut i la investigació són els tres pilars d'aquesta entitat que té el repte final de contribuir a la disminució de la incidència de les malalties més freqüents de la societat actual .

de la mà d'un grup de professionals mèdics i investigadors de reconegut prestigi internacional, Barcelona Salut promociona i desenvolupa projecte s innovadors dirigits a difondre el coneixement de les Ciències de la salut, formar la poblaciópn general i optimitzar la utilització dels recursos disponibles.

Foment del Treball Nacional és la confederació que representa des de fa 250 anys < / strong> als empresaris ia la potent indústria catalana. Foment defensa els interessos empresarials promovent un entorn favorable per a l'activitat productiva en diàleg amb els poders públics i els representants de la societat civil .

La difusió del coneixement i l'intercanvi d'idees s'han consolidat aquesta patronal com un punt de referència entre els professionals de les pri ncipales empreses catalanes. Alhora, permet aprofundir en el coneixement de les necessitats i les dinàmiques del teixit empresarial català.

Foment compta amb cicles de seminaris temà tics, fòrums professionals i jornades i conferències p er a promoure el debat i el coneixement en els cicles empresarials.