Quantcast

El 40% dels estudiants de l'UdA han cursat els estudis previs fora d'Andorra

Segons un estudi de l'UdA, un 40% dels alumes de la Universitat d'Andorra han realitzat els estudis previs a la Universitat fora d'Andorra. Així, el 27% dels estudiants els han cursat a Espanya, un 3% a França i un 9% a d'altres països. A Andorra, el batxillerat es pot cursar a cinc centres diferents, entre ells, l'Escola Andorrana, el Lycée Comte de Foix, l'Institut espanyol d'Andorra, el Sant Ermengol i el Col·legi Pirineus. Un cop els alumnes finalitzen els estudis, segons un informe publicat recentment per l'UdA, més de la meitat dels estudiants cursen els estudis superiors a la Universitat d'Andorra. Els alumnes del Lycée Comte de Foix i de l'Escola Andorrana són els que més escullen quedar-se a l'UdA, amb un 10,17% i un 7,63%, respectivament. D'altra banda, els alumnes que provenen del Col·legi dels Pirineus registren només un 0,85%, que seria la xifra més baixa.

L'estudi també inclou dades segons el sistema educatiu del qual provenen els estudiants de l'UdA. En aquest sentit, un 26% dels estudiants han cursat els estudis amb el sistema educatiu andorrà, un 39% amb l'espanyol, un 25% amb el francès i un 9% en altres sistemes educatius.

Segons la titulació d'accés, se sap que la majoria (42%) provenen d'ensenyament professional o del Diploma Professional Avançat (DPA), el 36% vénen d'haver cursat el batxillerat, el 7% hi accedeixen mitjançant la prova d'accés a més grans de 25 anys i el 15% per altres vies d'accés.

En total, durant el curs 2015-2016 es van matricular gairebé 1.500 estudiants a la Universitat d'Andorra (UdA), un 10% més que el curs anterior.