Quantcast

Fitch Ratings manté la qualificació d'Andorra en BBB i perspectiva estable

Fitch Ratings ha confirmat la qualificació d'Andorra que ja va determinar al setembre de l'any passat, quan va avaluar per primera vegada el deute sobirà del Principat, mantenint-la en BBB i amb perspectiva estable. Fitch basa la seva qualificació en l’estabilitat política i econòmica del país, així com en la fortalesa de les finances públiques i la flexibilitat del mercat laboral. No obstant, apunta l’excessiva dependència del país dels sectors financer i turístic com els punts febles dels quals es deriven determinats riscos de futur.

L’agència d’avaluacions qualifica el nivell d’endeutament d’Andorra de moderat, situat al tomb del 40% del producte interior brut (PIB). En aquest sentit, Fitch destaca la política de consolidació fiscal implementada pel Govern i que en els últims anys “el balanç pressupostari ha millorat com a resultat d’una àmplia reforma del sistema fiscal”, posant com a exemple l’augment relatiu dels ingressos públics respecte del producte interior brut, que han passat de significar un 26% del PIB el 2009 a representar un 33,8% el 2015.

Tot i assenyalar l’excessiva dependència de l’economia andorrana del sector financer, Fitch destaca la solidesa de la plaça financera i l’impacte limitat que la crisi de BPA ha tingut sobre la resta de bancs. En aquest sentit, l’agència de qualificació esgrimeix com a argument el fet que –malgrat una lleugera davallada dels actius gestionats i els dipòsits durant els primers mesos de la crisi- el resultat global del 2015 va ser positiu, amb augments del 2,3% dels actius gestionats i un 3,5% dels dipòsits.

Tot i així, l’agència reafirma la necessitat de continuar amb el procés de reformes financeres, seguir implementant els estàndards de Basilea III i buscar un sistema de prestador d’última instància ('lender of last resort'), del qual la plaça financera encara no disposa.