Quantcast

El Parlament tanca el debat sobre l'emergència social a Catalunya

El Parlament de Catalunya ha aprovat algunes de les propostes més rellevants presentades pel grup socialista al ple monogràfic sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica , la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional.

Així mateix, el ple ha admès la creació n d'una comissió de seguiment dels acords com una garantia de que el Govern de la Generalitat no podrà eludir el mandat del Parlament de Catalunya.

la cambra catalana, tal com ha proposat el PSC, i nsta el Govern a elaborar el pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya amb una durada de quatre anys. Des del PSC, es subratlla que aquest és un pla que recollirà les estratègies globals d'inclusió activa que combinin mesures orientades als mercats de treball inclusius, l'accés als servicis < strong> us de l'Estat del Benestar de qualitat ia uns ingressos mínims adequats.

la proposta socialista aprovada per la càmera Autonòmic a insta també l'executiu de Carles Puigdemont a reiniciar els contactes amb els agents econòmics i socials per establir les bases d'un diàleg social que permeti acordar les reformes i les directrius per fer possible un model de desenvolupament sostenible social, econòmica i mediambientalment.

el PSC també ha comptat amb el suport majoritari en les seves propostes sobre la infància. Aquesta era una de les prioritats de l'agenda socialista en aquest ple monogràfic.

En aquest capítol, destaca la implantació progressiva d'una prestació econòmica per al desenvolupament adequat de els nens de 0 a 18 anys concebuda com un ingrés directe que ajudaria a compactar les diferents prestacions existents.

Així mateix, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a impulsar una estratègia integral d'eradicació de la violència contra la infància ia incorporar dins el pacte per a la infància una estratègia definida d'intervenció amb les famílies demandants de protecció internacional o refugiades amb criatures a càrrec de l'administració catalana