Quantcast

El Govern posa en marxa el Programa de preinscripció universitària

El Govern de la Generalitat incorporarà 17 efectius a l'Oficina d'Accés a la Universitat per reforçar la gestió de les proves d'accés a la universitat i els processos de preinscripció universitari en les set universitats públiques catalanes i la Universitat de V ic. El projecte afecta 90 mil usuaris.

La secretària d'Universitats, adscrita al departament d'empresa i coneixement, a través de l'oficina d'accés a la universitat, gestiona el procés de preinscripció universitària per encàrrec de les universitats catalanes.

els processos d'admissió que es duen a terme a càrrec de l'Oficina d'Accés a la Universitat durant els mesos de juny a novembre corresponen a les proves d'accés a la universitat ia la preinscripció universitària de les convocatòries de juny, setembre i d'octubre.

la preinscripció universitària de retitulados i la preinscripció al Màster de formació del professorat de Educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.

al Consell Executiu també s'ha aprovat garantir el sanejament de diversos municipis i comarques.

En les properes setmanes sortirà a licitació l'explotació i el manteniment to de 63 sistemes de sanejament que donen servei a prop de mig milió d'habitants.

la inversió globus a, de prop de 60 milions d'euros, garanteix la gestió d'aquestes instal·lacions de l'Agència Catalana de l'Aigua per el període 2016-2020.

Els contractes de licitació, que s'agrupen en cinc l OTEs, permetran garantir el correcte sanejament de les aigües residuals de 469.000 habitants equivalents .

Entre aquests lots hi Noguera, Pallars, Rubí, Gelida, Castellví de Rosanes, Lledoner i Avinyó; Segrià i Vila-seca i Salou, depuradora i terciari.