Quantcast

El Govern generalitza les inspeccions de seguretat a la xarxa viària

El Govern de la Generalitat ha aprovat la transposició de la Directiva Europea de seguretat viària a les carreteres transeuropees, que estableix una sèrie de procediments per reduir l'accidentalitat tant en la fase de disseny de les vies com un cop hagin entrat en servei.

Catalunya és un referent en s o entorn perquè ja havia començat a aplicar des de fa dos anys aquesta Directiva Europea en alguns projectes de la xarxa de la seva titularitat i no només en la transeuropea. El departament de Territori i Sostenibilitat aplica aquestes eines de millora tant de forma preventiva, per evitar que es produeixin accidents a partir d'anàlisis de risc, com de forma reactiva, que es poden dur a terme quan s'ha produït un accidents et i per evitar altres.

Amb la transposició de la Directiva Europea es generalitzarà l'aplicació, entre altres < / strong>, de les mesures següents.

Avaluació de l'impacte de la seguretat viari a. Quan s'impulsi una nova carretera o una modificació substancial d'una ja existent s'analitzarà la repercussió sobre la seguretat a tota la xarxa viària. Es durà a terme a les fase s del projecte en què s'escullen les diferents alternatives: durant l'elaboració de l'estudi informatiu i, també, en l'estudi de l'impacte ambiental.

Auditories de seguretat viària. Es formalitzaran tots els projectes de nova infraestructura o en casos de canvis substancials durant l'elaboració del projecte constructiv o, immediatament abans de la posada en servei.

s'identificaran els elements de disseny que puguin comprometre la seguretat dels usuaris. l'equip encarregat de realitzar tant les auditories com les avaluacions d'impacte de la seguretat serà sempre diferent de l'equip redactor dels projectes. < / p>

Inspeccions de seguretat viària. Es realitzarà n com a mínim cada tres anys a les vies en servei per s'identifica r elements de millora quan es facin actuacions de conservació i de manteniment.

Gestió de la seguretat viària en servei . També cada tres anys, com a mínim, s'analitzaran els trams de les carreteres en servei amb alta concentració d'accidents i amb més potencial de millora de la seguretat.