Quantcast

El Servei d'Atenció i Mediació atén 348 casos entre el març i desembre del 2015

Dins de la secció d'orientació i atenció jurídiques es van rebre 34 reclamacions de quantitat, 78 relacionades amb la família, 21 de l'àmbit laboral, 9 sobre la CASS, 18 de temes relacionats amb arrendaments i propietat horitzontal, 6 de l'àmbit penal i 36 d'altres qüestions.

El servei d'orientació i atenció socials i de mediació familiar ha atès 108 matrimonis que han iniciat el procés de separació de comú acord i 38 parelles que han iniciat el procés de regulació de mesures paternofilials de comú acord. Dels 146 matrimonis o parelles atesos durant el període de referència, en 55 casos la mediació familiar ha finalitzat amb la signatura d'un acord o conveni.

Segons han recordat des de l'Executiu, la finalitat del servei és “donar una resposta integral i pluridisciplinària al conjunt d'usuaris de l'Administració de Justícia per a la defensa dels seus drets i interessos quan són víctimes d'una infracció penal”. Això inclou l'atenció als ciutadans, orientació jurídica i social amb informació individualitzada, atenció a les víctimes d'infraccions penals i defensa dels seus drets i interessos, així com les derivacions que se'n puguin suscitar. Pel que fa a la mediació familiar, el servei ofereix un procés de mediació i resolució que afavoreixi el diàleg en els conflictes matrimonials, de parella o familiars en general.