Quantcast

Les noves Corts es constitueixen avui amb l'amenaça latent de noves eleccions

Per primera vegada en la història de la moderna democràcia espanyola, el partit que resulta més votat d'unes eleccions no ocuparà la presidència del Congrés dels Diputats. Les sessions constitutives del Congrés i del Senat se celebraran de manera similar i en elles els 616 parlamentaris hauran de prometre o jurar la Constitució i elegir els membres de les meses de les dues Cambres.

En Congrés, la sessió constitutiva serà presidida pel diputat electe de major edat , en aquest cas la diputada del PP per Madrid, Maria Teresa de Lara, que estarà assistida en qualitat de secretàries per les dues més joves : la socialista valenciana Maria Such i la diputada d'Podem per Guipúscoa Nagua Miriam Alba. Una d'elles serà l'encarregada de donar lectura a la relació de diputats electes i als recursos contenciós-electorals interposats, amb indicació dels diputats electes que poguessin quedar afectats per la resolució dels mateixos, segons s'assenyala en el Reglament de la Cambra.

En el cas de la Cambra Alta, també presidirà el senador de més edat, que, en aquest cas, tindrà com a secretaris als quatre senadors més joves. Després de la formació d'aquesta mesa d'edat, es constituirà de forma definitiva al Senat, llevat que hi hagi impugnacions contra alguns senadors elegits per designació directa que afectin un vint per cent del total dels escons.

A continuació , es procedirà, en ambdues Cambres, a la elecció del seu òrgan de Govern (la mesa) mitjançant una sèrie de votacions en què els parlamentaris introdueixen una papereta a l'urna indicant els noms de la seva preferència. Per al càrrec de president, resultarà elegit el que obtinga el vot de la majoria absoluta (176 diputats o 134 senadors).

El PP té assegurat superar aquest llistó al Senat perquè depassa l'anhelada xifra dels 134 escons a la Cambra Alta. No obstant això, el PP ha renunciat a presentar aspirant a la Presidència del Congrés, ja que el PSOE ja pactat amb Ciutadans fer pujar a aquest lloc a l'ex lehendakari Patxi López. Això sí, tret que el PP acabi recolzant també a López o almenys part dels seus diputats el votin i li garanteixin demanar 176 suports en la primera votació, el candidat socialista s'haurà de sotmetre a una segona volta per ser elegit .

El Reglament del Congrés fixa que si ningú aconsegueix la majoria absoluta en aquesta primera votació per la Presidència els dos candidats més votats s'enfrontaran en una segona ronda. El PP ha renunciat a presentar el seu propi aspirant però amb que algun altre diputat de qualsevol grup aconsegueixi un únic sufragi, podria passar a la segona volta amb López, que aquí ja es convertiria en president en obtenir mes vots que el seu rival.

Un cop designat el president, se celebra una nova votació per elegir els vicepresidents, quatre en el cas del Congrés i dos al Senat, resultant elegits els que obtinguin major nombre de vots. De la mateixa manera es celebra una altra votació per designar els secretaris, que són quatre tant al Congrés com al Senat.

Una vegada concloses aquestes votacions, els elegits ocuparan els seus llocs i el president de la Cambra presentarà i sol·licitarà dels altres diputats i senadors el jurament o promesa d'acatar la Constitució . Per poder obtenir la plena condició de parlamentari, abans de jurar o prometre els seus càrrecs, els diputats i senadors hauran hagut de presentar en les seves respectives Cambres les credencials expedides a l'òrgan corresponent de les seves respectives circumscripcions i haver realitzat la declaració d'activitats que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Després de la ronda de juraments o promeses, els presidents del Congrés i el Senat, que podran pronunciar un discurs si ho desitgen, han de declarar constituïdes les cambres, i l'hi comunicaran al Rei , a l'altra Cambra i al Govern, arrencant així la X Legislatura.

Les Taules de cada Cambra es reuniran un cop aixecada aquesta primera sessió per començar a formalitzar els grups parlamentaris, que hauran d'estar creats en els cinc dies següents. Els parlamentaris que no s'adscriguen a cap grup passaran a formar part del Mixt .

Un cop creats els grups, es constituirà la Junta de Portaveus del Congrés, que tindrà com a primera missió preparar la sessió d'investidura. A partir d'aquí, el Rei obrirà una ronda de consultes amb els diferents portaveus per poder proposar el candidat a la Presidència del Govern, que haurà de comunicar al president del Congrés, perquè aquest convoqui el Ple de investidura. La llei no marca cap termini perquè el cap de l'Estat assenyali l'elegit per sotmetre a la investidura.