Quantcast

La Fundació Crèdit Andorrà proposa 26 cursos, tallers i xerrades per als propers mesos

Pel que fa a les noves tecnologies, l'oferta inclou cursos d'informa'tica -tres nivells: inicial, ampliacio' i avanc'at- i tallers de vi'deo i fotografia digital, maquetacio' de publicacions, Smartphone i tauleta ta'ctil, Power Point, emmagatzematge en el nu'vol i xarxes socials.
En el marc del programa 'Envelliment saludable', els assistents trobaran rutes de senderisme a Naturla'ndia, al cortal de Llumeneres i al parc natural de Sorteny; xerrades sobre 'Salut i sexualitat quan ens fem grans', 'Aliments protectors i aliments afavoridors de malalties' i 'Alimentacio' i budell', i sessions d'activitat fi'sica i relaxacio'.

L'espai tambe' fomenta les activitats intergeneracionals, en les quals avis i ne'ts comparteixen experie'ncies, en aquesta ocasio', al voltant del sistema solar amb la construccio' d'un model del sistema d'anells del planeta Saturn a manera de mo'bil. Introduir la gent gran en el funcionament de la banca on line perque' coneguin els principals serveis que ofereix, permetre'ls experimentar de primera ma' el mo'n musical, o aportar-los nous coneixements sobre Andorra i els seus ori'gens so'n altres dels objectius que persegueix la Fundacio' Cre'dit Andorra' en aquesta nova temporada d'activitats a L'espai.

L'espai tanca el 2015 amb un total de 1.599 inscripcions El balanc' final d'assiste'ncia a les activitats de l'any 2015 ha estat de 1.599 inscripcions, de les quals 490 relacionades amb la informa'tica i les noves tecnologies; 632 amb xerrades i tallers sobre les altres tema'tiques que tracta la Fundacio', com la salut, la cultura o el territori, i 477 a trave's de les activitats que promou l'Associacio' de Gent Gran Volunta'ria (AVIM). Les formacions realitzades a L'espai durant el 2015 representen un total de 1.110 hores lectives.