Quantcast

El Govern prorroga el programa d'ajuda a l'acció exterior

El Consell Executiu ha donat llum verda a l'acord que prorroga el Programa d'ajuda a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de desembre del 2016. < / p>

Aquest programa, en marxa des el mes de març del 201 4, té com a objectiu garantir una única política internacional coherent, transversal i coordinada entre tots els departaments així com reforçar la Secretària de affaires exteriors amb personal adscrit a altres àrees del Govern.

Amb aquest acord, l'Executiu facilita que el personal ja adscrit al Programa d'ajuda a l'acció exterior pugui finalitzar els projectes en què treballa abans de retornar als seus llocs de destinació.

El Programa d'ajuda a l'acció exterior de la Generalitat de Cataluny a es va crear amb la missió d'aconseguir una Administració pública preparada per treballar en l'àmbit internacional i en la Unió Europea i per afrontar els reptes del futur de Catalunya.

Per fer-ho, el Programa potencia la mobilitat persona l que ja treballa per a l'Administració i que pot aportar el seu coneixement en el desenvolupament de l'acció exterior, és el cas del coneixement de llengües, les relacions internacionals o les tecnologies de la informació i la comunicació entre d'altres.

La pròrroga d'aquest programa no suposa dispendi econòmic algun ni increment de personal, ja que la persona titular de la direcció de l'Oficina i el personal assignat no reben cap tipus de remuneració ni de gratificació addicional a la que perceben de forma ordinària ..

La transversalitat de l'acció exterior, el fet que la gran majoria de departaments duguin a terme accions en el marc de la dimensió internacional de les seves competència es, sumat al treball de coordinació que té la Secretaria d'affaires exteriors i la Unió Europea, fan necessari aquest programa, que garanteix que el Govern de la Generalitat compti amb una única acció exterior plenament competent, coordinada, coherent i transversal.