Quantcast

El Govern destina 2,5 milions d'euros a la inserció sociolaboral

El Govern de la Generalita t ha destinat 2,5 milions d'euros en aquest 2015 al desenvolupament del Programa Òmnia, un recurs comunitari d'integració i inserció sociolaboral. < / p>

Aquest programa ha beneficiat més de 37.500 persones a 117 punts del territori gràcies al treball en xarxa amb 83 entitats del Tercer sector social i 24 entitats locals.

Òmnia és un programa d'intervenció social que utilitza les eines de les noves tecnologies. Busca millorar i afavorir la inclusió i la vinculació de les person es de la comunitat tant individual com col·lectivament.

Aquest és un programa preventiu i socioeducatiu que , des de la perspectiva de l'acció comunitària, té com a finalitat afavorir l'autonomia de les persones a través de l'ús de les noves tecnologies.

Entre d'altres objectius, el Programa Òmnia dinamitza les diferents associacions de barri perquè accedeixin a la societat de la informació, millorin les seves actuacions i participin en la prevenció i la lluita contra l'exclusió social.

També impulsa l'acció coordinada entre el món associatiu, la ciutadania, les entitats sense ànim de lucre, l'acció institucional i el personal voluntari o col·laborador.

L'objectiu final és sumar esforços en cada territori i els principals eixos de treball són l'aprenentatge, l'ocupació i l'acció comunitària.

Òmnia va néixer fa 16 anys amb una presència inicial de 43 punts a tot el territori.

Actualment, compta amb 117 punts Òmnia a tot Cataluny a. Són 76 a la demarcació de Barcelona , 15 en el camp de Tarragona , 13 a les comarques de Girona , 10 en les demarcacions de Lleida i 3 en les terres de l'Ebre.

La majoria estan gestionades per entitats però algunes estan dinamitzades per ens locals i la resta pel departament de Justícia, ja que es troben ubicats en centres penitenciaris.