Quantcast

La Vall d'Hebron aplicarà un nou tractament per al càncer colorectal

L'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha arrencat el projecte MoTriColor que preveu el desenvolupament de noves teràpies en pacients amb càncer colorectal avançat.

El projecte, finançat per la Comissió Europea amb gairebé 6 milions d'euros, té com a objectiu validar clínicament noves teràpies per pacient és amb càncer colorectal avançat, seguint perfils moleculars específics.

MoTricolor és un dels 10 projectes europeus que van obtenir finançament dels 128 presentats a la seva convocatòria en el Programa Horizon 2020, el major programa de recerca i innovació a la Unió Europea.

A la reunió de MoTriColor van experts i investigadors reconeguts internacionalment en el camp del càncer colorectal. Tots ells participen en aquest projecte que lidera l'hospital barceloní de la Vall d'Hebron d'Oncologia.

El projecte té com a objectiu provar noves teràpies en pacients amb càncer colorectal metástico o avançat en el marc d'una de les línies de H202 0 sobre noves teràpies per a malalties cròniques no transmissibles.

MoTriColor durà a terme en diferents centres europeus de recerca en càncer alguns assaigs clínics de fase II destinats a tractar els subgrups moleculars amb pacients d'aquest tipus de càncer.

El projecte també recollirà la creació d'una base de dades que permetrà realitza r estudis transnacionals en paral·lel.

En el marc del projecte es podran revelar nous biomarcadors de resposta mitjançant l'anàlisi mutacional de les mostres tumorals abans de tractament ia la progressió i de l'anàlisi de l'ADN lliure circulant mitjançant la presa de biòpsies líquides.

Aquesta circumstància pot donar lloc a la identificació de noves firmes predictives.

El projecte està centrat en pacients amb càncer colorectal per o els resultats podrien ser aplicats posteriorment a altres tipus histològics amb alteracions moleculars equivalents.