Quantcast

Els sous més alts que es paguen a Espanya segueixen en mans dels homes

A banda que els sous a Espanya continuen sense pujar, amarrats a la contenció salarial, els homes segueixen gaudint de nòmines més voluminoses en termes absoluts i són majoria aclaparadora en els trams amb més sous, segons les dades d'Hisenda acaba de publicar, corresponents a l'any 2014.

Així, els homes encara que representen el 54% del total d'assalariats, acaparen el 82% dels llocs amb sous superiors a 10 vegades el salari mínim i al 74% del que suposen entre 7,5 i 10 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) .

El 2014, hi va haver un total de 16.899.024 assalariats als quals les empreses van practicar retencions d'algun tipus. D'ells, 9.150.000 van ser homes i 7.740.000, dones. I com gairebé tothom podria esperar, tot i que les dones són bastants menys en el mercat laboral, són claríssima majoria en els trams de menors salaris, aquells que van fins a 1,5 vegades el SMI . I és clar, d'aquí en endavant, conforme els trams de renda augmenten, disminueix el pes de les dones entre els treballadors que els reben. Tot en proporció directa.

Per si fos poc, com apunta el diari El País, la retribució mitjana en el cas dels homes d'aquest grup de renda alta va ser de 152.174 euros, mentre que els salaris mitjans de les dones millor pagades van ser de 133.404 euros .

Segons les dades sobre Mercat de treball i pensions a les fonts tributàries publicats aquesta setmana pel Ministeri d'Hisenda, en conjunt, la diferència entre el sou mitjà de ambdós sexes és de més de 4.600 euros: 20.537 euros per als homes i 15.917 per a les dones. Encara que la bretxa continua sent molt gran, s'ha reduït una mica en els últims dos anys, ja que en 2012 la diferència de sous superava els 5.000 euros, sempre segons les dades declarades a Hisenda per les empreses.