Quantcast

L'exdirector de Política Energètica delega la responsabilitat d'avaluar el risc sísmic del Castor a Agricultura

L'exdirector general de Política Energètica i Mines, del ministeri d'Indústria, Jorge Sanz, ha defensat davant del jutge d'instrucció de Vinaròs (Baix Maestrat), que s'encarrega de les diligències prèvies del cas Castor, que el seu departament tenia la responsabilitat de pronunciar-se sobre si la instal·lació gasista s'adequava per a servir de dipòsit d'emmagatzematge. Sanz ha assegurat que «la competència» d'avaluar els riscs mediambientals era «exclusiva» de la direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. L'exdirector ha reconegut que en la fase de consultes i al·legacions es va identificar risc sísmic però que no es va considerar «destacable» arran de la informació aportada en un estudi d'impacte ambiental de la promotora, ESCAL UGS.

Jorge Sanz, exdirector de Política Energètica i Mines, i doblement imputat en el cas Castor per la seva responsabilitat sobre l'informe geològic i la declaració d'impacte ambiental, ha defensat, davant del jutge d'instrucció de Vinaròs, que calia l'aprovació del projecte d'execució del Castor per posar en marxa l'activitat i no només la concessió de l'explotació que es va donar amb el vistiplau del seu informe geològic. Sanz ha explicat que la competència del seu departament en l'expedient de concessió de l'explotació es limitava a l'anàlisi del disseny tècnic d'enginyeria i del risc geològic, en termes de porositat, seguretat de l'estructura i estabilitat de la falla, però en cap cas, sobre el perill de sismicitat.Com han explicat fonts de l'acusació, Sanz ha declarat que per tramitar l'expedient de la concessió d'explotació es va utilitzar un estudi d'impacte ambiental que va elaborar la pròpia empresa promotora, ESCAL UGS. L'exdirector general ha assegurat que no era competència de Política Energètica i Mines, del ministeri d'Indústria, avaluar aquest estudi sinó de la direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental, del ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, organisme que havia de tramitar la declaració d'impacte ambiental (DIA), una DIA que va arribar any i mig després de la concessió de l'explotació. Indicis «no destacables» de sismicitatJorge Sanz ha explicat als jutjats de Vinaròs que el seu departament va intervenir en altres expedients del Castor en el tram d'informació pública. En la fase consultes, la direcció general de Política Energètica i Mines, segons Sanz, va recopilar les al·legacions d'organismes i particulars, les va remetre a ESCAL UGS, i va «donar trasllat» de la resposta de la promotora a les administracions implicades. És en aquesta fase en la qual Sanz ha reconegut que es va tramitar l'informe de l'Observatori de l'Ebre on s'identificava risc sísmic si s'injectava gas, però ha admès que no es va «estimar oportú» incloure-ho a l'informe geològic de l'IGME en considerar que el risc «no era destacable» segons l'estudi d'ESCAL.