Quantcast

Crisi: Encara hi ha 720.000 famílies sense ingressos a Espanya i 1,5 milions amb tots a l'atur

Les dades de l'atur estan sent francament positius durant els últims mesos. És innegable. El mercat laboral espanyol va camí d'encadenar dos anys de millora. Però sembla que encara no arriba per solucionar el drama econòmic i social que viuen molts milers de famílies espanyoles. Aquests 720.000 llars, sense ingressos en el tercer trimestre. Els 1,57 milions llars on tots els membres de la família estan a l'atur i els membres, en molts casos, són aturats de llarga duración.Y és que 2,9 milions d'espanyols porten, almenys, un any sense treballar.

En aquest context, cal recordar que quan va començar la crisi, a meitat de 2007, les llars en què no hi havia ningú amb ingressos sumaven 365.300. El màxim d'aquesta sagnia es va aconseguir a finals de 2013. Des es manté per sobre dels 700.000, segons dades de l'EPA .

Millor evolució en els últims trimestres mostren les llars en què ningú treballa (en ells pot haver membres que percebin ingressos procedents de pensions, lloguers, actius borsaris …). En aquest cas, el creixement durant la crisi ha estat molt més gran que en l'anterior, ja que han arribat a quintuplicar. Va superar els dos milions en el primer trimestre de 2013. Va ser el moment en què es va marcar un màxim històric. Després ha caigut fins als 1,5 milions que hi havia entre juliol i setembre. Aquesta baixada, però, no ha estat contínua, ja que ha estat subjecta als vaivens estacionals.

Atur de llarga durada
L'atur de llarga durada és, probablement, la ferida de la crisi que més trigarà a cicatritzar. Dels 4,8 milions de desocupats que hi ha, gairebé 2,9 estan més d'un any sense feina. Aquest col·lectiu sol ser el que té més dificultats per tornar a treballar, ja que les empreses habitualment prefereixen contractar aquells que porten menys temps desocupats o als qui estan començant la seva vida laboral.

Tot i aquesta norma general, en els últims trimestres s'aprecia una caiguda d'aquest col·lectiu. L'explicació a aquest fenomen està en els detalls. Si es desagrega l'atur de llarga durada entre els que estan entre un any o dos sense feina i els que estan dos o més sense ocupació, s'observa una caiguda molt més accentuada en el primer col·lectiu que en el segon, que representa un 44% del total d'aturats.