Quantcast

Les importacions davallen un 6,5% al gener

Les dades destaquen la davallada del 55,2% del capítol d'energia, i la del 25,6% en el d'electrònica. En canvi, com a variació percentual positiva destaca joieria, amb un 79,3%, seguit de begudes i tabac i transport, amb un 14,4% i un 13,3% respectivament. Sense el capítol energia, les importacions en valor augmenten en un 0,4%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han estat per un valor d'1.162,67 milions d’euros, el que suposa una davallada de l'1%, respecte al mateix període de l'any anterior en què les importacions en valor van ser d'1.173,98 milions d’euros. Sense el capítol energia, les importacions en valor augmenten en un 1,4%. Les partides importades més significatives amb una variació percentual positiva dels darrers dotze mesos són  transport (10%) i construcció (6,1%). Per contra, registren una variació percentual negativa energia (21,3%), joieria (16%) i vestit i calçat (2,1%).

D'altra banda, les exportacions durant el mes de gener han estat per un valor de 5,29 milions d’euros, és a dir, un 15,4% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions han estat per un valor de 79,64 milions d’euros, el que suposa un augment del 9,2% respecte a l’acumulat de l’any 2014, en què les exportacions van ser de 75,01 milions d’euros. Les partides més exportades amb variació percentual anual positiva són electrònica ( 4,9%) i transport (5,3%).

Artículo siguienteSolución reto visual pez