Vídeo: I Jornada El compromiso, en masculino

18 de Octubre de 2012