Vídeo: Els senyals de trànsit catalans incompleixen la llei al no estar retolats en espanyol

7 de Diciembre de 2009

Els senyals de trànsit de Catalunya incompleixen la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Els articles 56 i 138, relatius a l'idioma dels senyals, especifiquen que "les indicacions escrites dels senyals de trànsit s'ex