Vídeo: Portar la fitxa técnica del vehicle pot evitar problemes als accidents

30 de Marzo de 2011

Un accident greu. Hi ha ferits i es necessita la intervenció dels bombers. Hi ha fertis. Portar la  fitxa tècnica del vehicle poden saber quins punts evitar per no perjudicar la víctima. Ens trobem en un simulacre, el cap de bombers marca amb un guix els punts crítics. La víctima està travessada i sospiten que pateix una lesió medul.lar. Per això opten per arrencar el frontó del darrere, mentre altres rebenten amb unes tenalles la porta lateral. A la primera hora es poden evitar el 75% de les morts.