Vídeo: Parlem de drogues

6 de Abril de 2010

L'exposició interactiva Parlem de drogues, emmarcada dins del programa de l'Obra Social "la Caixa", convida a reflexionar al voltant d'una sèrie de conceptes bàsics sobre les drogues, d'una forma entenedora. A més, la mostra alerta sobre els riscos que el seu ús comporta i aporta informació actualitzada i elements de judici per prendre decisions a favor de la salut. L'Obra Social "la Caixa" contribueix així al coneixement sobre els diferents tipus de drogues existents, aprofundint en les repercussions que poden tenir el seu consum sobre la salut i la vida quotidiana. Es tracta, en definitiva, d'un espai que convida a la reflexió per poder decidir de manera responsable. L'exposició consta d'un àmbit introductori i de nou espais modulars a través dels quals, successivament, s'identifica, es defineix, es presenten una anàlisi i un diagnòstic de la situació i es proposen vies que fomentin la prevenció. Fins avui, més de 344.635 persones han visitat aquesta exposició. Paral.lelament a l'exposició, l'Obra Social "la Caixa" ha organitzat activitats presencials i virtuals per a joves, pares i professionals de la salut i de l'educació, que es poden trobar a www.hablemosdedrogas.org