Vídeo: Lobra social La Caixa presenta "Reciclatge, el gran cicle", una exposició que convida a reduir el c

2 de Junio de 2010

L’obra social La Caixa presenta "Reciclatge, el gran cicle", una exposició que convida a reduir el consum, reutilitzar tot allò que sigui útil i reciclar la majoria dels nostres residus. El que es coneix com les 3 erres. La mostra explica el procés de transformació del paper, el vidre, els envasos i la matèria orgànica. A més, permet conèixer el procés d’extracció i de reciclatge d’un material industrial molt utilitzat: el coure. I veure la nova vida que es pot donar a aquests residus. Cada ciutadà produeix més de mitja tona d’escombreries a l’any. Si tothom consumís a aquest ritme, necessitaríem tres planetes per produir els recursos necessaris, però només en tenim un i hem de protegir-lo. A l’exposició "Reciclatge, el gran cicle", el visitant troba consells per cuidar el mediambient. Tot i que els millors residus són els que no es generen, aquests poden convertirse en nous productes. Com per exemple 40 ampolles de plàstic fabriquen un folre polar i 80 llaunes de refresc, una llanta de neumàtic. La reducció i la correcta gestió dels residus només depèn de nosaltres.