Vídeo: Els infarts de miocardi baixen un 10% des de limplantació de la llei del tabac

1 de Septiembre de 2009

La llei del tabac que des del 2006 va prohibir fumar als centres de treball i als bars lliures de fum ha donat els seus primers resultats: els ingressos hospitalaris per infarts de miocardi han baixat un 10% a Barcelona, segons un estudi l'Agència de Salu