Sadiq Khan no es musulmá

Opinión

Tonico el de Riola 7 de mayo de 2016

Sadiq Khan no es musulmá
Foto: Opinión

Tonico el de Riola

No, el nou alcalde de London no es un politic musulmá, encara que culturalment eixa siga la seua religió. La metrópoli británica no més te un 12% de seguidors de la religió de Mahomet i al Khan li han votat més de un milió trescentes mil persones, cosa que vol dir que moltísima gent lo que ha vist es un candidat del partit llaborista en projectes d´interés per a la megalópoli, una persona integrada plenament en els valors d´Occident, fonamentats en la llibertat personal i la democracia,i acceptant drets i deures de la societat a on viu, a més de dispossat a exercir en la vida política en responsabilitat, cosa que ja había demostrat avans en la segua carrera política.

Fill d´una familia nomrosa d´inmigrants, s´ha cumplit el somni europeu per a ell i els seus, el reconeiximent total, la acceptació del que vé de fora i s´adapta. El pare treballaba com a conductor d´autocar i la mare modista. Ell com a repartidor de diaris i en l´obra, un paleta més, i al mateix temps estudiant fins que se llicenciá com abogat. La campanya per a l´alcaldía ha segut tot menos 'polite', com diríen els británics. Els propis conservadors están avergonyits per les descalificacions llançades en la persona de Khan, sobretot, per la segua condició de pertenéixer a una familia musulmana i per els seus arrels -l´amenaça de l´Islam está açí-, afirmaven. El propi Sadiq sap lo que es viure sota la pressió de l´intransigencia, quan fa uns anys  tingué que ficarse guardaespal.les per haver recolsat la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe; un imam británic li llançá una 'fatwa' per a que quansevol se sintera moralment lliure de llançarli un cudol al cap. Una vegada més, Occident mostra la seua grandessa per l´elecció d´un candidat que d´eixida, tenía poc que fer en la lluita per l´alcaldía. Esta elecció se converteix en una vacuna per a tots aquells moviments islámics que defenen que Europa els rebutja.

Sense cap de dubte, Sadiq Khan, es la representació rediviva d´Odoacro, el bárbar que molt civilitzadament va substituir a l´últim emperador de Roma, respectant i fense hereu de la civilització i al mateix temps sense renunciar al seu passat étnic i cultural. Ave, Sadiq Khan, cónsul Londini.

@tonicoderiola